Na jakie studia warto iść?

1Statystyki na rynku pracy pokazują całkiem wyraźnie, że potrzebujemy więcej absolwentów po kierunkach ścisłych, takich jak informatyka, automatyka czy robotyka. Cenione są również osoby ze znajomością języków obcych.

Za mniej przyszłościowe uważne się kierunki humanistyczne, co nie znaczy, że nie udaje się znaleźć pracy absolwentom np. polonistyki czy administracji. Warto śledzić te dane, by zobaczyć, po których kierunkach studiów spotkamy się z zainteresowaniem ze strony pracodawców. Oczywistym jest więc, by iść na takie studia, które zagwarantują nam pracę, zwłaszcza tę dobrze płatną i z perspektywami rozwoju. Musimy również mieć na uwadze swoje zainteresowania i pasje, bo w innym przypadku będziemy męczyć się nie tylko podczas studiowania czegoś, co nie do końca sprawia nam satysfakcję, ale również przez całe nasze życie zawodowe.

Warto też wybrać dobrą uczelnię, która skutecznie przygotuje nas do podjęcia pracy. W tym celu można analizować rankingi szkolnictwa lub poradzić się rodziny i znajomych.

Jakie studia wybrać?

2Wybór studiów jest kwestią bardzo indywidualną. To, na jakie się zdecydujemy, zależy w głównej mierze od naszych zainteresowań. Sytuacja na rynku pracy i duża konkurencja wymuszą podejmowanie przemyślanych decyzji i właściwy wybór kierunku studiów.

Dziś, mimo atrakcyjności niektórych wydziałów i specjalności, trudno znaleźć po nich pracę, zwłaszcza dobrze płatną. Dlatego przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych na daną uczelnię, warto wnikliwie zapoznać się wybranym przez nas kierunkiem i perspektywami pracy po jego ukończeniu. Z drugiej strony nie można też sugerować się modą, bo to, co dziś jest na topie, za 5-10 lat może okazać się fiaskiem. Oczywiście nie można też ulec presji i podjąć np. studiów informatycznych, jeśli ta dziedzina w ogóle nas nie interesuje.

Pamiętajmy, że studia to nasza inwestycja w przyszłość, więc powinniśmy choć trochę lubić to, co będziemy studiować. W innym przypadku zniechęcimy się już po kilku wykładach, a przecież chodzi o to, byśmy z wybraną przez nas branżą pracowali przez większą część życia.

Studia zaoczne – wady

3Na pewno dla niektórych mankamentem studiów zaocznych może być brak prawdziwego życia studenckiego i możliwości nawiązania większych kontaktów i przyjaźni z kolegami z grupy. Studenci zaoczni są na ogół w różnym wieku, często bardzo odmiennym, a więc nie zawsze są w stanie nawiązać ze wszystkimi nić porozumienia.

Minusem jest również to, że często na takie studia trzeba dojechać do innego miasta, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów i utratą czasu na dojazdy. Również liczba godzin wykładów i ćwiczeń jest nieco mniejsza niż na tych samych kierunkach na studiach dziennych, a więc studenci zaoczni zobligowani są do częstszego, samodzielnego zdobywania wiedzy. Mało komfortowe jest również całodniowe, a nawet cało weekendowe przesiadywanie na wykładach.

W większości może być to nużąco i utrudniać skupienie się na kluczowych kwestiach. Zwłaszcza, jeśli osoba studiująca zaocznie pracuje w tygodniu – jest ona wówczas zmęczona i w mniejszym stopniu uda jej się przyswoić wiedzę. Pomyślmy nad takim aspektem.

Studia zaoczne – zalety

4Od kilku lat trwają głośne dyskusje na temat wyższości studiów stacjonarnych nad niestacjonarnymi i odwrotnie. Dziś studia zaoczne są coraz bardziej cenione. Dzieje się tak głównie z tego powodu, że studia w trybie zaocznym umożliwiają podejmowanie pracy w tygodniu.

Dzięki niej studenci zyskują bezcenne doświadczenie i mają ułatwiony start na rynku pracy po uzyskaniu dyplomu. Coraz więcej pracodawców ceni sobie umiejętności i bogate CV osób, którzy studiowali zaocznie, ale dzięki temu byli w stanie podjąć dodatkowe zobowiązania, takie jak praca, praktyki czy staże. Co więcej, studiując zaocznie nie trzeba przeprowadzać się do innego miasta, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

Można żyć i pracować w miejscu rodzinnego zamieszkania i dojeżdżać na zajęcia w weekendy. Studia zaoczne jednak nie wymuszają codziennego stawiania się na wykładach i ćwiczeniach, a więc można w spokoju przygotować się do kolejnych zjazdów. Co jest bardzo dużym ułatwieniem dla wielu osób.

Studia dzienne – wady

5Choć studia dzienne niewątpliwie maja mnóstwo zalet, to jednak nie można zapomnieć o ich drobnych mankamentach. Przede wszystkim zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku o różnych godzinach, co wyklucza możliwość podjęcia pracy w dni robocze.

Tym samym, studenci, którzy nie pracują, mogą mieć mniejsze doświadczenie, co zmniejszy ich szanse na rynku pracy. A dziś praktyczne umiejętności ceni się bardziej aniżeli kolejne dyplomy. Wielu studentów pracuje w weekendy, ale wiąże się z brakiem wolnych dni w całym tygodniu. Co więcej, bardzo często uciążliwy jest nierównomierny rozkład zajęć, tzn. jednego dnia rozpoczynają się one o 8.00, innego o 14.00, co wielu osobom utrudnia systematyczną organizację.

Z drugiej strony jest się przez to bardziej elastycznym i łatwiej dopasować sobie dodatkowe aktywności. Jakkolwiek, pamiętajmy, że wybór trybu studiowania zależy w głównej mierze od indywidualnych potrzeb i tego, czego oczekujemy od siebie i od uczelni, na której podejmujemy naukę. Musimy przeanalizować dokładnie nasze potrzeby.

Studia dzienne – zalety

Studia dzienne to marzenie niejednego absolwenta szkoły  średniej. Zwłaszcza takiego, który, aby podjąć naukę musi opuścić rodzinny dom i zamieszkać w innym mieście. Jest to więc przede wszystkim wyzwanie do samodzielności i gospodarności.

Z pewnością studia dzienne ułatwiają prowadzenie wieczornego życia towarzyskiego i niezapomnianych studenckich imprez. Jeśli chodzi o konkrety, to główną zaletą studiów dziennych jest fakt, że nie trzeba za nie płacić. Przynajmniej za sam fakt studiowania, bo trzeba także pamiętać o dodatkowych opłatach np. za legitymację, książki czy niezbędne wyposażenie, np fartuch na zajęcia laboratoryjne w przypadku studentów kierunków medycznych. Studia dzienne gwarantują wolne weekendy, w które można odpoczywać, pojechać do rodzinnego domu lub podjąć pracę czy praktyki.

Podczas studiów dziennych studenci nie mają zmniejszonego programu nauczania, a więc obowiązują ich wszystkie przewidziane na dany przedmiot godziny. Na pewno jednak dzienne studiowanie jest najwierniejszym odzwierciedleniem studenckiego życia.

Studia wieczorowe – wady

Niektórzy słuchacze zmuszeni są do podejmowania studiów wieczorowych. Najczęściej jest to spowodowane wyczerpaniem się limitu miejsc na studiach dziennych. Jest to więc jedyny sposób na uzyskanie tytułu na wymarzonym kierunku.

Studia wieczorowe wiążą się jednak z kilkoma niedogodnościami. Pierwszym z nich jest fakt, że za takie studia najczęściej trzeba płacić. I to zwykle niemało, ale za to jest to dodatkowa motywacja do systematyczności i nauki. Co więcej, najczęściej osoby, które podejmują się nauki w trybie wieczorowym, pracują w ciągu dnia, a więc może być im trudno skupić się na wykładach i ćwiczeniach. Tym samym, takie osoby są mocno zabiegane i zwykle mają napięty grafik. Z drugiej strony uczy ich to doskonałej samoorganizacji i planowania.

W większości muszą również zrezygnować z typowego wieczornego życia studenckiego. Warto jednak wiedzieć, że w wielu przypadkach, po uzyskaniu dobrych ocen i pozytywnych opinii, można przenieść się na studia dzienne lub zaoczne. Z czego wielu studentów korzysta.

Studia wieczorowe – zalety

Niejednokrotnie sytuacja życiowa zmusza studenta do podjęcia nauki w trybie wieczorowym. Dzieje się tak ze względu na ograniczenia czasowe, ale najczęściej z powodu niedostania się na studia dzienne. Nie jest to zbyt często podejmowany tryb studiów, ale zdarza się.

Nie można go też podjąć na wszystkich typach uczelni czy kierunkach. Tryb wieczorowy ma jednak tę zaletę, że umożliwia wykonywanie pracy w ciągu dnia. Dzięki temu można nabyć cennego doświadczenia zawodowego, a tym zostać bardziej docenionym przez pracodawców po uzyskaniu dyplomu. Studia wieczorowe umożliwiają również realizowanie staży czy praktyk, które wzbogacą wiedzę w praktyczne umiejętności. Liczba godzin wykładów i ćwiczeń w trybie wieczorowym jest zbliżona do harmonogramu studentów w trybie dziennym.

Studia te są też doskonałym rozwiązaniem dla tzw. nocnych marków, którzy nie znoszą porannego wstawiania i największą wydajność osiągają wieczorami. Wówczas będą w stanie bardziej skupić się na zajęciach i wykazać się wzmożoną aktywnością.

Studia dzienne czy zaoczne – co wybrać?

Wybór między studiami dziennymi i zaocznymi to odwieczny dylemat niejednego absolwenta szkoły średniej. Oczywiście, byłoby dobrze, gdyby decyzja ta została przemyślana. Wówczas, w razie zmiany przez nas zdania, unikniemy żmudnego procesu przeniesienia się z jednego trybu na drugi.

Poza tym, nie wszystkie uczelnie to respektują, a jeśli już to proces ten opatrzony jest szczególnym regulaminem. Warto więc wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Przede wszystkim studia zaoczne umożliwiają podjęcie pracy w tygodniu, gdyż zajęcia odbywają się przede wszystkim w weekendy. W tym trybie łatwiej podjąć dodatkowe praktyki czy staże. Z kolei studiowanie stacjonarne wyklucza tę możliwość i ogranicza dyspozycyjność studenta głównie do weekendów.

Jeszcze kilka lat temu, studia zaoczne uważane były za mniej istotne, dziś ta granica się zaciera i bardziej docenia się działania pozauczelniane i doświadczenie studenta, aniżeli sam dyplom i oceny na nim uzyskane. Jakkolwiek, wybór między studiami dziennymi a zaocznymi jest kwestią bardzo indywidualną.

Do kiedy złożyć dokumenty na studia?

Ostateczny termin przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych na studia upływa zazwyczaj w połowie lipca. Pamiętajmy, że jest to orientacyjna data pierwszej tury rekrutacji. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc, ogłoszony zostaje kolejny termin przyjmowania wniosków.

Data ta jednak może być uzależniona od typu uczelni i wybranego przez nas kierunku. Oczywiście z roku na rok może ona ulec niewielkim zmianom. Dokładne terminy przyjmowania wniosków najlepiej sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni. Najczęściej są one rozpisane w zakładkach ,,dla kandydata”. Pamiętajmy, by ściśle się ich trzymać, bowiem w przypadku przegapienia przez nas terminu, dokumenty nie zostaną przyjęte.

Chociaż niektóre uczelnie w swoich regulaminach zakładają, że zrobią to w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności. Nie martwmy się również, jeśli nie dostaniemy się na studia za pierwszym podejściem. Zawsze możemy odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej lub spróbować aplikować w kolejnym roku lub na innej uczelni.